3Q:n

Hur kan man som arbetsgivare arbeta aktivt för att förebygga och förbättra den psykiska arbetsmiljön? Vanligtvis används medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar, temaveckor och trivselundersökningar som redskap för att undersöka den psykosociala arbetsmiljön. Dessa moment är i många avseenden användbara men de är allt för ofta isolerade insatser och blir sällan en del av den dagliga verksamheten. Den psykosociala arbetsmiljön påverkas av många faktorer och är därför snabbt föränderlig. Det medför att det krävs kontinuitet i arbetet kring dessa frågor.

Med denna utgångspunkt har vi utvecklat ett nytt verktyg för att arbeta med företagskultur, förändringsprocesser och psykosocial arbetsmiljö. Genom vårt verktyg ställer du med korta intervaller tre frågor till alla arbetstagare och på så sätt åstadkommer du delaktighet och kontinuitet i processerna. Istället för att genomföra omfattande medarbetarundersökningar vill vi ställa få frågor ofta för att synliggöra trender och förändringar under året. Frågorna kan du formulera själv eller plocka ur vår frågebank.

Vi kallar detta verktyg 3Q:n och det är en tilläggsfunktion i vår molntjänst.

Gör riskanalyser ute i fält med telefonen eller surfplattan

Läs mer

Hur undersöker ni den psykosociala arbetsmiljön?

Läs mer

Underlätta skyddsronden & brandskyddskontrollen

Läs mer