Riskanalys i fält

Många olyckor kan undvikas genom att öka medvetenheten kring riskerna i det arbete man utför. Det är viktigt att ha rutiner som underlättar för arbetstagaren att uppmärksamma eventuella risker på arbetsplatsen, med utrustningen eller det enskilda arbetsmomentet. Vi har utvärderat flera modeller för riskanalys och implementerat några av dessa i vår molntjänst. De lämpar sig för olika verksamheter och kan utföras ute i fält eller från kontoret. Den färdiga riskanalysen kan sedan enkelt skickas via mail till eventuell huvudentreprenör eller annan aktör.

Att göra riskanalyser är ett uttryck för omtänksamhet när dina medarbetare ska utföra riskfyllda moment. Vi ser till att ni får en smidig lösning för att genomföra riskanalyser som är anpassade till er verksamhet och det arbete ni utför.

Gör riskanalyser ute i fält med telefonen eller surfplattan

Läs mer

Hur undersöker ni den psykosociala arbetsmiljön?

Läs mer

Underlätta skyddsronden & brandskyddskontrollen

Läs mer